© 2023 by Happy Farm Sanctuary. Proudly created with Wix.com

Kontaktní údaje

IMG-0055.jpg

Život na Louce

GPS: 49.7948842, 15.3905136

Vlkaneč

lesana@nechmerust.cz

IG: @zivot_na_louce

732720132

2801901043 / 2010

Spolek je dobrovolným, nevládním a neziskovým svazkem občanů s primárním společným cílem pomáhat všem zvířatům v nouzi bez rozdílu. Spolek také usiluje o rozšíření povědomí veřejnosti o životě zvířat zvaných hospodářská a aktivně se zasazuje o zlepšení podmínek jejich chovu.

Nezisková organizace

Předseda spolku: Iveta Ondriášová

Název: Život na Louce z.s.

Sídlo: Žebětínek 200/42, 62100 Brno

IČO: 09610375